KLINIK FOR MEDICINSK VÆGTTAB

Privat lægeklinik i Aalborg

Gennemsnitlig vægttab på 10%
over 6 måneder og 15% på 12 måneder.
30% taber sig mere end 20% på 12 måneder. 
Fysiske og Online forløb eller som hybrid forløb 
Kropsanalyser - tab fedt ikke muskler

Fast sundhedsteam hele vejen. Det giver de bedste relationer. Vi hjælper dig med et sundt vægttab, hvor vi anvender medicin i kombination med sunde livsstilsændringer, for at få det mest effektive medicinske vægttabsforløb - med mindst mulig anvendelse af medicin.

Designet til din Biologi
- Ikke kun din viljestyrke

 

Rigtige resultater med videnskabelige data som som bevis.

Hos medus taber vores medlemmer i gennemsnit 10% efter 6 måneder og 17% efter 12 måneder. 

30% opnår mere end 20% vægttab på 12 måneder.

medus_medicinsk_vaegttab_front4_measure3
Frame_1533209092

Lægeordineret GLP-1 medicin

Hos medus har vi fokus på at anvende mindst mulig medicin uden tab af effekt - det betyder lavere forbrug af medicin og dermed lavere medicinudgifter.

GLP-1 medicin virker på samme måde som dine naturlige GLP-1 hormoner. Det betyder et vægttab med mindre sult, madtrang og cravings. Du føler dig mæt i længere tid. Det betyder reduktion i kalorieindtag og dermed reduktion i vægt.

1:1 forløb Fysisk, Online eller i kombination.

Fokus på livsstil sikrer de bedste reultater samt med mindst mulig brug af medicin. Ekstrem vigtigt hvis man vil forsøge at blive fri for medicin uden at tage på igen.

Medus anvender en evidensbaseret tilgang til vejledning og har fokus på kost, fysisk aktivitet, søvn og mental sundhed. Hos Medus er det vigtigt at alle tiltag kan passe ind i din hverdag.

 

IMG_0095
fs6272_1

Sundt vægttab

Hos medus er det vigtigt, at dit vægttab bliver så sundt som muligt. Det betyder, at vi ønsker du skal tabe fedt, men bibeholde eller øge muskelmassen i et forløb.  Det holder vi bla. øje med på medicinsk godkendt udstyr. Det betyder vi kan justere planen undervejs. Vi kan efter behov anvende blodprøver inden vi starter og undervejs, men det er ikke et krav for at opstarte alle forløb.

 

 

 

Om behandlingen, ofte stillede spørgsmål

Hvor meget taber jeg om måneden?

Hos medus ønsker vi et sundt vægttab. Det betyder, at vi stiler efter et vægttab på ca. 0,5kg-1kg om ugen svarede til et vægttab på ca. 2-4kg om måneden. Der er størst effekt de første ca 8-10måneder og herefter vil effekten klinge af, med at platue omkring uge 68 dvs. efter 1 år og 4 måender. Dette er vist i kliniske forsøg at kunne fastholdes i lang tid. 

I grafen vises hvordan et gennemsnitlig vægttab forløber med Wegovy i kombination med reduceret kalorieindtag(ca 500kcal/dag) og øget fysisk aktivitet (150min moderat til høj intensitet/uge). Der ses et gradvis gennemsnit fald på ca 15% over 12mdr.

Kilde: Novo Nordisk.

Hvad koster medicinen?

Medicinen er ikke inkluderet, men købes på valgfrit apotek, efter der er laver recept udstedt til dig af medus.

Wegovy(Semaglutid) cirka priser. Hver pen indeholder 4 ugers behandling inkl 4 nåle(1 til hver uge). Priserne kan ses på www.pro.medicin.dk

0,25mg: 1325kr 

0,50mg: 1325kr

1,0mg: 1325kr

1,7mg: 1850kr

2,4mg: 2380kr

Se priser på www.pro.romedicin.dk for andre vægttabsmedicin herunder: Ozempic, Rybelsus, Liraglutid(Saxenda), Mysimba og Orlistat.

Nedenunder kan du se anbefalingen for anvendelse af dosis fra Novo Nordisk når man skal optrappe. Det er medus erfaring, at vi kan anvende væsentlig lavere dosis end anbefalet for at opnå gode effekter - det betyder lavere udgifter til medicin

Hvilket medicin anvender medus?

Hos medus anvender vi den receptpligtige medicin, der har vist bedst effekt i videnskabelige undersøgelser. Medus modtager ingen penge fra medicinal virksomheder og anvender derfor det bedste for vores klienter der på et givent tidspunkt er på markedet  For nuværende drejer det sig om Semaglutid, som kendes fra handelsnavne såsom Wegovy, Ozempic, Rybelsus eller Liraglutid som kendes fra Saxenda. Der er ny medicin på vej og det næste ser ud til at blive Tirzapatid med handelsnavn Mounjaro som ser ud til at kunne give vægttab i gennemsnit på ca 22% over ca 1 år. 

Kan jeg ikke bare kun anvende medicinen?

Det kan du i princippet godt, men du vil med sikkerhed ret hurtigt tage de tabte kilo på såfremt du stopper med medicin. Al vægttabs medicin skal dog anvendes som supplement og ikke erstatning til en sund livsstil. Hvis du ønsker maksimal effekt med minimum anvendelse af medicin, hvilket er billigere især på længere sigt, er det nødvendig at fokusere på sine vaner og fysiske aktivitet. 

Jeg har et BMI under 30, kan jeg blive kandidat til et forløb?

Hvis du har et BMI på 27 eller derover og samtidig har en eller flere af følgende tilstande kan du også opstarte forløb:

Diabetes type 2

For højt blodtryk(hypertension)

Dyslipidæmi(forstyrrelse i lipidstofskiftet)

Obstruktiv søvnapnø

Kardiovaskulær sygdom.

Hvis du er i tvivl er du velkommen til at kontakte os for en vurdering.

Er der nogen metode hvor man opnår et større vægttab end medicinsk vægttab?

Der findes på nuværende tidspunkt kun én metode(fedmekirurgi), hvor der opnås et større vægttab end medicinsk vægttab i kombination med livsstilsændringer. Hvis man ser på de videnskabelige undersøgelser, der er tilgængelig for nuværende, ser det ud til at fedmekirurgi f.eks gastric bypass er mere effektiv til vægttab. Der kan der dog være andre komplikationer efterfølgende ved kirurgi frem for medicin. Det er altid en individuel vurdering og graden af overvægt, der afgør hvilken metode der er mest hensigtsmæssig.

Jeg har svært at få det tilpasset i hverdagen?

Ingen problem. Vi hjælper fysisk og Online både aften og weekend uden det koster ekstra.

Er behandlingen livslang?

I kliniske undersøgelser ser det ud til det maksimale vægttab indtræder efter ca. 68 uger dvs 1 år og 4 måneder. Her er der taget udgangspunkt i Wegovy i maksimal dosis(2,4mg/uge) i kombination med kaloriereduceret kost og fysisk træning. 

I en undersøgelse fra København Universitet dog med anvendelse af GLP-1 medicin (Liraglutid: Saxenda) kunne forsøgspersonerne holde sig nær vægstabile uden medicin et år efter de var stoppet med medicin. Her var den fysiske aktivitet essentiel for at vedligeholde vægttabet. 

Der er indtil videre ikke studier som ovenstående på Wegovy.

Det vil nok være forsimplet at sige enten eller. For nogle vil det med stor sandsynlighed være langvarig og formentlig livslang behandling. Andre der har fået implementeret og ændret vaner ift. kost og øget fysisk aktivitet, kan have en større chance for at kunne holde sig uden eller med minimal brug af medicin. Dvs. man anvender medicin i f.eks 3  måneder om året for at holde sig i givet vægtinterval eller man finder en relativ lav vedligeholdelses dosis. Der er dog ret stærk evidens for, at hvis man stopper med medicin og stopper fokus på kost og træning, vil meget af det tabte komme tilbage.

Hos medus ønsker vi netop ikke kun det skal være medicin, men at få nogle gode værktøjer med som giver mange andre sekundære gevinster, såsom forbedret kondition, øget muskelstyrke, bedre søvn og øget livskvalitet.

Kilde billede: Københavns Universitet

Billedet viser den omtalte undersøgelse hvor testpersonerne havde et hurtigt vægttab, hvorefter de blev fulgt i 52 uger i 4 grupper(placebo,træning, fedmemedicin, fedmemedicin+træning). Alle grupper fik fortsat kostvejledning. Her ses vigtigheden i den fysiske træning for at holde sig nær vægtstabil: Reference til artiklen i New England Journal og Medicine: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028198

Hvordan tager jeg medicinen?

Medicinen tages som en indsprøjtning en gang om ugen med en meget tynd og lille nål ca 4mm lang og kan næsten ikke mærkes. Medicinen kan tages på alle tidpunkter af døgnet men anbefales om aftenen hvis man evt. har bivirkninger eller kvalme

Hvad er bivirkningerne?

I forbindelse med opstart eller optrapning med Wegovy, kan man opleve milde og som regel forbigående bivirkninger hvor det typiske er kvalme diarre og forstoppelse. Herudover sure opstød og træthed.

Medus hjælper med at afhjælpe bivirkninger såfremt de skulle opstå.

Herunder ses oversigt af kendte bivirkninger. Af de sjælne skal nævnes risiko for betændelse i bugspytkirtlen som forekommer ved alle vægttab, især de hurtige med eller uden medicin, men med lidt højere hyppighed med Wegovy. Symptomerne er akutte mavesmerter strålende om til ryggen, med evt ømhed når man bliver trykket på maven. Hvis disse symptomer opstår, skal man kontakte medus samt  stoppe med Wegovy.

Kilde: medicin.dk

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkningerOftest ikke alvorlige bivirkninger
MavesmerterDiarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
 Træthed
 Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkningerOftest ikke alvorlige bivirkninger
Nethindeforandringer 
 Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Sure opstød
 Galdesten
 Reaktioner på indstiksstedet
Lavt blodsukkerNedsat appetit
Svimmelhed 
Hårtab 
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkningerOftest ikke alvorlige bivirkninger
 Hurtigere puls
Betændelse i bugspytkirtlen 
 Påvirkning af bugspytkirtlen
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk 
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkningerOftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Dækker sygesikringen Danmark?

Sygesikringen Danmark er en privat forsikring og dækker ikke udgifterne til vægttabs medicin.

 

 

 

4 skridt til vægttab


1


Samtale med læge
og sundhedsvejleder

 

Er du over 18 år, og har et BMI på 27 eller derover, er du måske egnet til et forløb hos Medus.

Efter den første samtale på telefon eller video med lægen taler du med en sundhedsvejleder, hvor det efterfølgende forløb afklares.

Alle forløb tilpasses individuelt og der lægges en plan.


2


Receptpligtig medicin
der regulerer din appetit.

Medus anvender receptpligtig medicin, især inden for den gruppe lægemidler der hedder GLP-1 analoger.

De har i særlig grad vist sig effektive, ved at hæmme appetitten, så man føler mindre sult og madtrang.

Desuden forlænges tiden maden er i mavesækken, så man føler sig mæt i længere tid.


3


Ernæring, vaner
og adfærd

 

Medus er ingen slankekur og forskningen peger på, at jo mere restriktiv man spiser, jo mindre chance er der for at det kan holde over tid.

Hos Medus ønsker vi netop at finde den bedste løsning for dig, så du kan gennemføre dit vægttab og forhåbentlig fastholde det - det gør vi ved at fokusere på ernæring, vaner og adfærd.


4


Opfølgning

 

 

Vi følger dig der hvor det er nødvendigt. Nogle har ofte brug for kropsanalyser, andre ikke.

Nogle har brug for kostplaner, andre ikke. Nogle har brug for træningsprogrammer, andre ikke.

Alle mennesker er forskellige med forskellige behov - det forsøger vi hos medus som den fornemmeste opgave at efterkomme.

Kropsanalyse

Medus anvender bla. kropsanalysemålinger for at sikre et sundt vægttab.

 

Ved et vægttab ønsker man at tabe fedt men ikke muskler. Egentlig vil det for langt de fleste være gavnligt at øge muskelmassen i et forløb. Det holder vi øje med så vi kan justere undervejs.
Kropsanalysen inkluderer:
✔️ Kropsvægt
✔️ Kropsfedt procent og hvor på kroppen fedtet er placeret
✔️ Kropsfedt masse
✔️ Fedtfri masse
✔️ Muskelmasse
✔️ Total kropsvæske
✔️ Extra og intra cellulær væske
✔️ BMI (Body mass index)
✔️ Estimeret Knoglemasse
✔️ Fysisk bedømmelse
✔️ Visceral fedt bedømmelse
✔️ Hvilestofskiftet (BMR)
✔️ Metabolisk alder

 

 

 

 

 

medus_medicinsk_vaegttab_front4