Hvilken medicin anvender medus til medicinsk vægttab?

Markedet er stort og ikke særlig kontrolleret for slankepiller. De fleste slankepiller som kan købes i håndkøb er begrænset undersøgt og i langt de fleste tilfælde med en minimal eller ingen effekt. Hos medus anvender vi receptpligtig medicin, der er videnskabeligt undersøgt og dermed med dokumentation for virkning.

Medus anvender sikker receptpligtig medicin, godkendt af lægemiddelstyrelsen, og undersøgt gennem omfattende forskning. I forhold til slankepiller eller slankemedicin kan man overordnet opdele det i det der findes på recept og det der ikke findes på recept. Det der ikke findes på recept indgår som regel i kategorien kosttilskud og da disse produkter som regel har minimal eller ingen effekt giver det for langt de fleste tilfælde ikke grund til at anvende dem lægefagligt.

Medicin som er anvendes til vægttab er især medicin med det aktive stof semaglutid indenfor lægemiddelgruppen GLP-1 analoger. Det har i undersøgelser og vist en særlig gunstig effekt på vægttab, fordi det blandt andet regulerer appetitten effektivt, dette findes bla. i medicinen Wegovy, Ozempic og Rybelsus.

Medicinen virker ved at nedsætte appetitten, således man indtager færre kalorier og lysten til mad nedsættes. Du vil derfor ofte opleve en mindre lyst til mad, og derfor vil mængden du plejer at indtage blive reduceret. Da medicinen kun virker når den anvendes og hvis man vil have maksimal effekt af et forløb skal dette kombineres med fokus på kost og motion. Medicinen virker på ca 95% uanset køn.

Det vigtigt, at man forstår at et forløb hos medus består bla. består af ændringer i kosten(energiindtaget) og energiforbruget(fysisk aktivitet) og indser disse to forhold skal indarbejdes i hverdagen(adfærdsmodifikation).

 Der findes også andet medicin man kan anvende enten alene eller i kombination, men effekten af GLP analoger er som regel så god, så det ikke behøves Hvis man kombinerer det med ændringer i livsstilen, herunder fokus på bla. kost, motion og vaner kan man i ca 30% tilfældende reducere vægten 20% eller mere. Det gennemsnitlige vægttab på 68 uger er ca 15%

Psykologiske og sociale faktorer sammen med de biologiske faktorer har indvirkning på et vægttab. Et vægttab er således ofte multifaktoriel bettinget, og derfor er det så ekstremt svært at gøre alene. Medicin anvendes som udgangspunkt som en hjælpende hånd indtil du kan stå på egne ben ift adfærdsændringerne, da medicinen kun er effektiv så længe man anvendet det.

Bivirkninger.

De hyppigste bivirkninger er ofte milde og  forbigående. Det drejer sig om kvalme, forstoppelse og diarre. Såfremt du oplever bivirkninger er vi klar til at afhjælpe dette. Inden opstart på medicin vejleder vi hvordan du undgår de hyppigste bivirkninger.

 

Hvad koster medicinen?

Du kan forvente  pris på mellem 1300kr - 2400kr pr måned for Wegovy, afhængig af dosis. Wegovy findes i 0,25mg; 0,5mg; 1,0mg; 1,7mg og 2,4mg. Prisen  sættes af producenten(medicinalvirksomhederne), apoteket og staten. Medus har ingen andel i dette.

Der er ikke tilskud til medicin ved behandling af svær overvægt. Såfremt du er medlem af sygesikringen danmark kan du få tilbagebetalt 25-50% af prisen på medicin.

Der findes 4 slags receptpligtig medicin der er godkendt til vægttab i Danmark.

 

Navn

Virkningsmekanisme

Vægttab efter 1 år(placebo subtraheret og ved en udgangsvægt omkring ca 100kg)

Orlistat(Xenical)

-120mg x 3 dagligt

kan fås i svagere håndkøbs version 60mg

begrænser fedtoptagelsen 2,5-3,5kg

Liraglutide 3mg(Saxenda)

-subcutan daglig injektion dagligt

GLP-1 receptoragonist, der bl.a. nedsætter appetiten 5-7kg
Bupropion/naltrexon/Mysimba Nedsætter bla appetitten 3-5kg

Semaglutid

Wegovy 2,4mg 

(subcutan ugentlig injection) + livsstilsintervention

GLP-1 receptoragnoist, der bla nedsætter appetittien ca 15 kg

 

 

 

 

Wegovy indeholder semaglutid som også findes i Rybelsus(tabletter) og Ozempic(subcutan injektion). 

Er medicinen sikker?

Medicinen er godkendt af lægemiddelstyrelsen. Ozempic(Semaglutid) været anvendt til sukkersyge patienter i danmark siden 2018. Wegovy blev lanceret i danmark i 2022. Man opdagede at særlig gruppen ag lægemidler indenfor GLP-1 analoger havde en vægtreducerende effekt, både på sukkersyge patienter men i endnu højere grad på dem der ikke har sukkersyge. Det er det man sidenhen har udnyttet ifm. med udviklingen af medicin til overvægtige bla Wegovy.

Kan man få tilskud til Wegovy?

Der ydes ikke tilskud ifm med vægttab, men sygesikringen danmark yder 25-50% tilskud afhængig af den gruppe man er tilmeldt.

Hvem kan få medicinen

Medicinen anvendes som et supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol, herunder vægttab og vægtvedligeholdelse, hos voksne med et start-BMI (Body Mass Index) på  

  • ≥ 30 kg/m2 (svær overvægt) 
  • ≥ 27 kg/m2 til < 30 kg/m2 (overvægt) og mindst en vægtrelateret komorbiditet, såsom dysglykæmi (prædiabetes eller type 2-diabetes), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom.

Hvor får jeg medicinen?

Medicinen afhentes på apoteket efter der er udfærdiget recept